حضور نماینده رسمی شرکت نیلسون در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق مشهد (20 الی 23) تیر ماه 1397

2018/07/18

با تشکر ازحضور پرقدرت شرکت بازرگانی برق و صنعت مغان نماینده رسمی شرکت نیلسون در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق مشهد

 

 

 

 

 

 

 

مراسم افتتاحیه سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق مشهد