طی نشستی آقای اسلان کارابولوت (Aslan Karabulut) مدیر عامل و آقای ابراهیم ارککدا (Ibrahim Erkekdağ) مدیر فروش شرکت نیلسون و آقای وحید عموئی مدیر منطقه ای ایران جهت عقد قرارداد نمایندگی و بازدید از شرکت بازرگانی برق و صنعت مغان در این شرکت حضور بهم رساندند و پس از بررسی های لازم...
مشاهده خبر

2018/07/05