ماموریت و چشم انداز

ماموریت و چشم انداز

چشم انداز ما

تبدیل شدن به 10 شرکت برتر دنیا در تولید کلید و پریز تا سال 2020

مأموریت ما

طراحی و ساخت با پیش بینی بازار به صورت نوآورانه

ارزش های اساسی نیلسون

  • رضایت مشتری
  • کیفیت
  • ابداع